USA
California
Santa Clara County
Santa Clara
McCOSH, Stewart James  b. 25 Jan 1939, d. 21 Nov 1985