England
Hertfordshire
Bishops Hatfield
HORTON, Philip Anthony  b. 9 Nov 1929
SMITH, Olive Muriel  b. 3 Nov 1931, d. 8 Sep 1990