England
Hampshire
Crux Easton
TALBOT, Thomas  b. 1851